Paintball -> military paintball - index

     paintball - military paintball - index

blank

blank

SEKCE: index dnes je 23.09.2023 - 01:52

blank

blank

paintball - military paintball - paintballshop
paintball - military paintball - paintballgame
paintball - military paintball - bazar
paintball - paintball - military paintball - forum
paintball - military paintball - galerie
paintball - military paintball - paintballinfo

paintball - military paintball - vyhledávání

blank


paintball - military paintball - top 10

blank

paintball - military paintball - partneri

blank

PAINTBALLGAME.CZ
Paintballgame.cz - military paintball partnerACTIONSHOP.CZ
Actionshop.cz - military paintball partnerpaintball - military paintball partnerPAINTBALL SHOP
www.paintballshop.czpaintball - military paintball partnerPAINTBALL INFO
www.paintballinfo.czpaintball - military paintball partnerPAINTBALL BAZAR
www.paintballbazar.czpaintball - military paintball partnerMILITARY-PAINTBALL
www.military-paintball.czblank

blank

 

PBS chránièe kolen pro military paintball

     
military paintball Už se vám také po celovíkendové akci stalo, že vás vaše kolena zaèala nenávidìt, že protestovala a odmítala fungovat? Jestli ano, je naèase popøemýšlet o poøízení nových chránièù. Pojïme se podívat, jaký výbìr nám mùže nabídnout firma PBS se svými ètyømi modely.

blank

blank

 

QRF Vest system

     
military paintball Firma PBS, jejíž Tactical Pistol jsme probrali v minulém èlánku je pøedevším známá produkcí kvalitních kulièek a výstroje pro military paintball. A právì produkt z této kategorie si vezmeme do hledáèku v následující recenzi. Jaký je QRF Vest System?

blank

blank

 

PBS Tactical Pistol

     
military paintball V pøedchozích dvou recenzích jsme se podívali, jak na tom jsou hlavní konkurenti v kategorii krátkých zbraní. Firma PBS, která alternuje tìmto dvìma „paintballovým obrùm“, sice stojí se svým modelem Tactical Pistol o krok v pozadí, nicménì urèitì stojí za to, podívat se na tuto „popelku“ zblízka.

blank

blank

 

Tiberius Arms - First Strike

     
military paintball Není tomu dlouho, co jsme v našich èláncích pøedstavovali pistolovou novinku od firmy Tippman a je tu další novinka ze svìta krátkých zbraní. Tiberius pøichází s revoluèním typem støeliva First Strike - které jako první umožòuje hrát jako opravdový sniper!


blank

blank

 

Tippman TPX

     
military paintball Zbranì od firmy Tippman jistì není nutno pøedstavovat. Již mnoho let tvoøí základní kámen vybavení pro military paintballisty a obzvláštì modely A5 a X7 jsou v souèasnosti na vrcholu popularity. Právì nyní je na èeský trh uvádìna žhavá novinka a silný konkurent oblíbených pistolí Tiberius – Tippman TPX.

blank

blank

 

Nový design obalù znaèkovaèù MilSig

     
S vylepšenou øadou MilSig08 pøichází také reprezentativnìjší vnìjší obal než byl používán pro øadu 07.

paintaball_milsig


blank

blank

 

K series

     
Recenze na nejrealistiètìjší paintballovou zbraò všech dob.


blank

blank

 

X7 nová generace od firmy tippmann

     
X7 je nástupce oblíbené A5. Paintballová zbraò s flexibilním designem vychází z oblíbené A5. Na rozdíl od pøedchùdce nikterak nezastírá pro koho je urèena. Realistický vzhled nevyžaduje další upgadování.

blank

blank

 

TACAMO AK 47

     

Recenze nejrealistiètìjší paintballové atrapy legendárního Kalashnikova


blank

blank

mapa serveru | podmínky použití | partnerský program | (c) www.militarypaintball.cz 2015            

blank

TOPlist
Podporujeme: Paintball Paintball Praha Paintball Shop Paintball v Praze Paintball Game